// TO SOLUTIONS VIỆT NAM

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu xử lý thực phẩm

FOODPROCS-Lite giúp phòng tránh được những sự cố xảy ra do con người tại khâu kết hợp nguyên liệu. Hướng đến mục tiêu nhà máy năng suất cao, sản xuất an toàn, được đối tác và khách hàng tín nhiệm.

// FOODPROCS-Lite

Hệ thống FOODPROCS-Lite
giải quyết tất cả các vấn đề về nguyên liệu thực phẩm

Dữ liệu tồn kho

Không nắm được số liệu tồn kho sản phẩm một cách tức thời

Xử lý hàng tồn

Tồn kho dư thừa dẫn đến tiêu hủy hàng nhiều

Giải pháp không tối ưu

Không thể thực hiện triệt để phương pháp “First-in, First-out”

Xử lý nguyên liệu bất cẩn

Cân đo sai khối lượng, lấy nhầm nguyên liệu, quên trộn nguyên liệu, dùng nhầm nguyên liệu hết hạn,v.v...

Định lượng sản phẩm sai

Công đoạn cân đo hoặc sản xuất, có một phần đang được làm thủ công

Khó khăn trong nhập kho

Khó khăn trong việc quản lý dữ liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc.

Chỉ cần lập kế hoạch sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính toán kế hoạch sản xuất các thành phần
sản phẩm và kế hoạch đặt hàng nguyên vật liệu.
Với giải pháp kiểm tra bằng mã vạch 2 chiều (QR code),

// TẠI SAO CHỌN TSo

Tính năng đặc trưng của hệ thống quản lý sản xuất

01
Khi lập kế hoạch sản xuất hàng tháng hệ thống sẽ tự động tạo kế hoạch sản xuất các thành phần
02
Có thể quản lý lượng tồn kho và kế hoạch theo dõi biến động nguyên vật liệu một cách dễ dàng.
03
Từ kế hoạch nhập hàng ở “Bảng theo dõi biến động nguyên vật liệu”, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu đặt hàng nguyên vật liệu.
04
Quản lý chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế thông qua báo cáo hàng ngày.

// TẠI SAO CHỌN TSo

Tính năng “Hệ thống thực thi sản xuất”

Bằng cách ứng dụng mã vạch 2 chiều vào việc kiểm tra các thao tác thực hiện hệ thống sẽ ngăn ngừa
các lỗi xảy ra do sự nhầm lẫn của con người.
Ngoài ra, hệ thống còn giúp giảm thất thoát nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi
phí sản xuất.

Nhận hàng

● Dựa vào nhãn có mã vạch 2 chiều, hệ thống quản lý được thời gian nhận hàng, thời hạn tiêu thụ, số lô, số kiểm kê…
● Thực hiện triệt để phương pháp “Fist-in, first-out”, giúp phòng tránh lỗi xuất nhập kho
● Quản lý được lượng tồn kho thực tế và nâng cao hiệu quả việc quản lý kho

Cân đo khối lượng chia nhỏ

● Giúp phòng tránh những lỗi như sử dụng sai nguyên liệu, nguyên liệu hết hạn sử dụng,v.v…
● Nếu khối lượng chênh lệch khi cân nằm ngoài phạm vi cho phép thì hệ thống sẽ không cho xử lý tiếp nên sẽ giúp giảm hao hụt nguyên liệu khi sử dụng.
(Ví dụ ở Kewpie: hiệu quả sử dụng nguyên liệu tăng 47%, lượng tồn kho nguyên liệu giảm 50%)
● Thông tin lịch sử như: Tên người phụ trách, ngày giờ thực hiện, tình trạng công việc thực tế… được lưu lại chính xác và rõ ràng.

Kết hợp nguyên liệu

● Quy trình được chuẩn hóa thông qua các yếu tố như trình tự trộn nguyên liệu, thời gian trộn,v.v… giúp tạo ra được những sản phẩm với chất lượng cao và ổn định
● Giúp tránh sai sót do nhầm nguyên liệu, quên trộn nguyên liệu,v.v…
● Thông tin lịch sử như tên người phụ trách, ngày giờ thực hiện, tình trạng công việc thực tế… được lưu lại chính xác và rõ ràng.

// LÝ DO ÁP DỤNG

Tại sao nên áp dụng công nghệ FOODPROCS-Lite trong doanh nghiệp

Gặp vấn đề ở khối văn phòng

Nhận ra được hạn chế của việc quản lý dữ liệu thông qua sổ sách.
Khi thực hiện sản xuất OEM, lượng sản xuất tang lên, phải sử dụng hơn 1000 loại nguyên liệu
để sản xuất. Cùng một loại nguyên liệu, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà cần phải quản lý
bằng những phương pháp khác nhau, ngoài ra phải thiết lập thời hạn sử dụng cho từng loại
sau khi mở bao bì.
Hơn nữa, còn gặp khó khăn trong việc chia sẻ thông tin giữa những bộ phận đặt hàng, dẫn
đến đặt hàng thiếu hoặc đặt hàng trùng lặp.

Hiệu quả áp dụng

・ Công việc trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ chức năng tự động lập kế hoạch sản xuất và đặt hàng,v.v…
・ Do hệ thống cho phép xem tồn kho nguyên vật liệu tại thời điểm bất kỳ nên khi có đặt hàng gấp từ khách hàng, họ có thể trả lời ngay lập tức rằng mình có thể đáp ứng được hay không.
・ Đã nắm được vật liệu nào bị đặt hàng thiếu (→ Giảm được phần lớn sức ép tâm lý của người phụ trách đặt hàng)

Gặp vấn đề ở khối sản xuất

Gặp khó khăn trong việc điều tra nguyên nhân, vấn đề khi phát sinh những lỗi như: Lỗi cân đo
sai, dẫn đến phải tiêu hủy mẻ sản phẩm…

Hiệu quả áp dụng

・ Đã giảm được lỗi cân đo xuống còn zero, tổn thất do phải tiêu hủy hàng hóa cũng không còn
・ Kiểm tra được giá trị đã cân đo, giúp xác định chính xác việc không còn lỗi cân đo nào xảy ra
(→ Giảm được phần lớn sức ép tâm lý của người phụ trách cân đo)

Liên hệ với To Solutions

Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý sản xuất dựa trên những kinh nghiệm thực tế của tập đoàn Kewpie lấy tên là FOODPROCS và triển khai ra toàn quốc (Nhật Bản). Từ đó chọn ra những tính năng cần thiết, đối ứng đa ngôn ngữ, đưa lên đám mây (cloud) và tạo ra hệ thống FOODPROCS-Lite này.