OFFSHORING & OUTSOURCING

Thiết kế, phát triển, nâng cấp, bảo trì và kiểm thử hệ thống phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

ICT SUPPORT

  • Tư vấn, hỗ trợ quản lý thiết bị, bản quyền phần mềm…
  • Tư vấn, hỗ trợ quản lý cơ sở hạ tầng CNTT và các tài nguyên mạng.
  • Tư vấn, hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh thông tin, an ninh mạng.

TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

  • Tư vấn, triển khai hệ thống quản lý và thực thi sản xuất.
  • Tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ phục vụ cho các hoạt động thực tế của khách hàng.