Hệ thống Quản lý sản xuất FOODPROCS-Lite

Không còn sai sót, chất lượng sản phẩm đồng bộ, đảm bảo.

 • Được đám mây hóa & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

 • Tiết kiệm vốn đầu tư, có thể sử dụng ngay

 • Không cần server, bao gồm biện pháp BCP.

 • Hỗ trợ toàn cầu

Hệ thống Quản lý kho
STOCK M-LITE

Ứng dụng QR code vào quản lý kho giúp nâng cao hiệu quả, giảm thiểu sai sót.

 • Tự động tính toán lượng tồn kho theo thời gian thực.

 • Tạo danh sách trình tự xuất thành phẩm và quản lý tiến trình xuất theo FIFO.

 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ và cho phép kết nối đến hệ các thống khác.

Hệ thống ghi nhận tình trạng sức khỏe trước khi vào nhà máy QUICK CHECKER

Tự động đo nhiệt độ, truy xuất nhanh chóng tình trạng sức khỏe nhân công trong nhà máy.
 • Phát hiện người đang sốt, có nồng độ cồn

 • Người quản lý không cần đến xưởng để kiểm tra

 • Giảm đáng kể công sức lưu trữ và tìm kiếm

 • Biết được ngay số lượng nhân viên lúc khẩn cấp