Hệ thống Quản lý sản xuất FOODPROCS-Lite

Không còn sai sót, chất lượng sản phẩm đồng bộ, đảm bảo.

 • Được đám mây hóa & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

 • Tiết kiệm vốn đầu tư, có thể sử dụng ngay

 • Không cần server, bao gồm biện pháp BCP.

 • Hỗ trợ toàn cầu

Hệ thống Quản lý kho thành phẩm StockM-Lite

Ứng dụng QR-code vào quản lý kho giúp nâng cao hiệu quả, giảm thiểu sai sót.

 • Tự động tính toán lượng tồn kho theo thời gian thực.

 • Tạo danh sách trình tự xuất thành phẩm và quản lý tiến trình xuất theo FIFO.

 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ và cho phép kết nối đến hệ các thống khác.

Hệ thống Kiểm soát Tình trạng Sức khỏe QUICK CHECKER

Hệ thống kiểm soát tình trạng sức khỏe của nhân viên trước khi vào nhà máy/ công ty
 • Phát hiện người đang sốt, có nồng độ cồn

 • Người quản lý không cần đến xưởng để kiểm tra

 • Giảm đáng kể công sức lưu trữ và tìm kiếm

 • Biết được ngay số lượng nhân viên lúc khẩn cấp