• Kiểm tra và quản lý hồ sơ chất lượng bằng giấy → Tăng thời gian thao tác, quản lý, tìm kiếm dữ liệu.
 • Dễ xảy ra nhầm lẫn trong quá trình thao tác.
 • Dữ liệu lưu trên giấy nên khó tập hợp, phân tích.

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐƠN GIẢN VÀ DỄ SỬ DỤNG

Hệ thống được thiết kế trực quan, dễ sử dụng tại nhà máy cho mọi người dùng.

DỮ LIỆU CHÍNH XÁC

Đọc mã vạch tại mỗi điểm kiểm tra và tự động đánh giá kết quả

THÔNG TIN ĐỒNG BỘ THEO THỰC TẾ

Cho phép chia sẻ thông tin kiểm soát chất lượng theo thời gian thực. Và lấy dữ liệu QC ngay lập tức.

CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Tạo, quản lý phiên bản checklist kiểm tra cho từng nguyên vật liệu
 • Tạo quy trình kiểm tra, checklist cho từng thành phẩm – SKU
 • Tạo các checklist cho kiểm tra định kỳ
 • Lên kế hoạch, tần suất thực hiện việc kiểm tra theo checklist.
 • Hệ thống sẽ tự động đánh giá kết quả dựa vào dữ liệu nhập vào dựa vào giá trị tiêu chuẩn
 • Lưu bằng chứng bằng hình ảnh.
 • Có thể quản lý tiến độ kiểm tra thực tế so với dự định theo thời gian thực
 • Có thể phê duyệt kết quả chất lượng ở bất cứ đâu.
 • Thống kê, phân tích nguyên nhân, thời điểm, công đoạn gây ra những vấn đề về chất lượng.
 • Có thể phân tích nguyên nhân của các vấn đề về chất lượng (máy móc, con người…).
 • Định nghĩa các công đoạn sản xuất
 • Tạo quy trình kiểm tra, checklist cho mỗi công đoạn sản xuất
 • Tạo quy trình kiểm tra, checklist cho bán thành phẩm ứng với từng công đoạn.
 • Dễ dàng phân công công việc cho người thực hiện.
 • Kiểm tra và nhập kết quả trực tiếp trên thiết bị cầm tay.
 • Quản lý kế hoạch, tiến độ thực hiện.
 • Hỗ trợ nhập, giảm nhầm lẫn qua sự hỗ trợ của barcode reader, camera.
 • Ngay lập tức biết được trạng thái, kết quả phê duyệt của cấp trên trong hệ thống
 • Cảnh báo những hạng mục không đạt chất lượng.
 • Người phụ trách có thể kiểm tra kết quả và duyệt dễ dàng trên máy tính.
 • Có thể phân tích thời gian làm việc cho mỗi quy trình kiểm tra chất lượng
 • Có thể quản lý hiệu suất làm việc của người phụ trách thực hiện kiểm tra checklist.

Cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng theo kết quả phân tích nguyên nhân, lập kế hoạch training cho nhân viên

CẤU TRÚC HỆ THỐNG