GIỚI THIỆU

“Chuyển đổi số”, hỗ trợ công việc trong nhà máy? “Chuyển đổi số” tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp? “Chuyển đổi số” giúp quản lý chặt chẽ, giảm thiểu sai sót trong khâu sản xuất?
Với kinh nghiệm ứng dụng thành công các giải pháp Quản lý Sản xuất tại các nhà máy sản xuất thực phẩm thuộc TẬP ĐOÀN KEWPIE NHẬT BẢN;
Chúng tôi, TO Solutions Vietnam tổ chức Webinar với mong muốn chia sẻ về kinh nghiệm triển khai, ứng dụng chuyển đổi số trong việc
quản lý, truy vết thông tin, thành phần sản phẩm, cũng như việc ứng dụng chuyển đổi số trong khâu kiểm soát nhân viên, khách vào/ra nhà máy nhằm đáp ứng được nhu cầu “chuyển đổi số” của các doanh nghiệp sản xuất hiện tại.
Bên cạnh đó, là có cơ hội để lắng nghe và chia sẻ về các thắc mắc, khó khăn của quý Công ty trong quá trình sản xuất,…

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ