MENU

Hệ thống QUICK CHECKER

 
Hệ thông kiểm tra tình trạng sức khỏe nhân viên trước khi vào xưởng
 
Phát hiện người đang sốt, có nồng độ cồn.
 
Người quản lý không cần đến xưởng để kiểm tra.
 
Giảm đáng kể công sức lưu trữ và tìm kiếm.
 
Biết được ngay số lượng nhân viên lúc khẩn cấp.

                                                                                                                                                          

FOODPROCS-Lite

Được phát triển từ hệ thống QITEC

    * Được đám mây hóa & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

    * Tiết kiệm vốn đầu tư, có thể sử dụng ngay

    * Không cần server, bao gồm biện pháp BCP.

    * Hỗ trợ toàn cầu

                

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Việt và tiếng Anh)

                                                                                                                     (VI)   (EN)

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Nhật)

                                                                                                                                                           (JP)

FOODPROCS-Lite