TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Thiết kế, phát triển, nâng cấp, bảo trì và kiểm thử hệ thống phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

ICT SUPPORT

Tư vấn, hỗ trợ quản lý thiết bị, bản quyền phần mềm… Tư vấn, hỗ trợ quản lý cơ sở hạ tầng CNTT và các tài nguyên mạng. Tư vấn, hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh thông tin, an ninh mạng.

OFFSHORING & OUTSOURCING

Tư vấn, triển khai hệ thống quản lý và thực thi sản xuất. Tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ phục vụ cho các hoạt động thực tế của khách hàng.

0909 88 21 81