MENU

Phương châm kinh doanh

Sứ mệnh: "RAKU-GYOU-KAI-ETSU"

 
Cùng vui công việc, cùng hiệp lực hướng tới mục tiêu chung, qua công việc, mang đến niềm vui nụ cười cho khách hàng
 

Nguyên tắc

  • Coi trọng đạo nghĩa
  • Nỗ lực cố gắng sáng tạo
  • Coi trọng đấng sinh thành

Triết lý kinh doanh

 
Niềm vui của chúng tôi là mang đến những sản phẩm chất lượng trên cả sự mong đợi của khách hàng 
 

Phương châm kinh doanh

 
Hoạt động kinh doanh gắn với ý thức và tinh thần trách nhiệm,  suy nghĩ đứng trên lập trường của khách hàng, lấy lợi ích của khách hàng làm giá trị cốt lõi.
Tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, thỏa thuận và các yêu cầu khác mà công ty chúng tôi cam kết.

FOODPROCS-Lite