MENU
GIỚI THIỆU

Giới thiệu chung

1. OFFSHORING & OUTSOURCING.

2. ICT SUPPORT.

3. TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.

Phương châm kinh doanh

Hoạt động kinh doanh gắn với ý thức và tinh thần trách nhiệm,  suy nghĩ đứng trên lập trường của khách hàng, lấy lợi ích của khách hàng làm giá trị cốt lõi.

Tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, thỏa thuận và các yêu cầu khác mà công ty chúng tôi cam kết.

Đối tác

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TO SOLUTIONS

http://www.to-solutions.co.jp/

2. CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT NAM

http://kewpie.com.vn/

3. CÔNG TY CỔ PHẦN NAKASHIMATO

                                                    http://www.nakashimato.com

FOODPROCS-Lite