MENU

Hệ thống QUICK CHECKER

 
Hệ thông kiểm tra tình trạng sức khỏe nhân viên trước khi vào xưởng
 
Phát hiện người đang sốt, có nồng độ cồn.
 
Người quản lý không cần đến xưởng để kiểm tra.
 
Giảm đáng kể công sức lưu trữ và tìm kiếm.
 
Biết được ngay số lượng nhân viên lúc khẩn cấp.

                                                                                                                                                          

FOODPROCS-Lite