MENU

FOODPROCS-Lite

Được phát triển từ hệ thống QITEC

    * Được đám mây hóa & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

    * Tiết kiệm vốn đầu tư, có thể sử dụng ngay

    * Không cần server, bao gồm biện pháp BCP.

    * Hỗ trợ toàn cầu

                

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Việt và tiếng Anh)

                                                                                                                     (VI)   (EN)

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Nhật)

                                                                                                                                                           (JP)

FOODPROCS-Lite