Liên hệ qua số điện thoại
028-3837-4625 Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 ~ 17:00

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Tuyên bố)

Chúng tôi ý thức được thông tin cá nhân là một tài sản quan trọng (Lợi ích pháp lý). Ngoài ra, việc quản lý và bảo mật thông tin một  cách thích hợp chính là trách nhiệm xã hội của công ty. Là một công ty mang đến "an toàn - an tâm" cho quý khách hàng, chúng tôi đã xây dựng một chính sách cơ bản về sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh, toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên công ty.

TO-Solutions Việt Nam sẽ luôn tuân thủ các điều khoản chính sách này và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

 

(1) Định nghĩa về thông tin cá nhân

"Thông tin cá nhân" được nêu trong chính sách này có nghĩa là " thông tin xác định cá nhân".  Bao gồm cả thông tin có thể xác định cá nhân dựa trên so sánh đối chiếu với nhiều thông tin khác.

Ví dụ: Tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, nơi ở, tên cơ quan, mã thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, v.v...

 

(2) Duy trì quản lý thông tin cá nhân

Để bảo vệ thông tin cá nhân một cách hợp lý, chúng tôi thiết lập thể chế quản lý và phương pháp xử lý, bắt đầu với phương pháp lưu trữ, bổ nhiệm nhân viên quản lý ISO, phổ biến triệt để đến toàn thể nhân viên công ty ban lãnh đạo và các bên liên quan. Ngoài ra, chúng tôi luôn duy trì thực hiện đánh giá, cải tiến phương pháp quản lý.

 

(3) Đào tạo nhân viên

Công ty thực hiện đào tạo định kỳ về việc tiếp nhận và sử dụng thông tin cá nhân cho nhân viên, bảo quản triệt để thông tin cá nhân.

 

(4)  Bảo mật thông tin

Để phòng chống rò rỉ thông tin cũng như nguy cơ giả mạo thông tin, chúng tôi xây dựng và vận hành chính sách an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.

 

(5) Thu thập thông tin cá nhân 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân dựa theo quy trình hợp pháp và công bằng.                                                                                                            Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo trước phạm vi sử dụng và mục đích.

 

(6) Sử dụng thông tin cá nhân

Đối với việc sử dụng thông tin cá nhân được cung  cấp, chúng tôi đảm bảo sẽ thông báo trước đến người cung cấp về phạm vi sử dụng và mục đích thu thập.

 

(7) Cung cấp thông tin cá nhân

1. Công ty có thể ủy thác nghiệp vụ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng cho bên ngoài. Xem xét kỹ lưỡng năng lực quản lý của đơn vị được ủy thác, ký thỏa thuận liên quan đến thông tin cá nhân, giám sát và quản lý triệt để an toàn thông tin cá nhân.

2. Quản lý triệt để an toàn thông tin cá nhân dù sử dụng trong nội bộ TO-Solutions Việt Nam.

3. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoài đơn vị được ủy thác khi chưa có sự đồng ý của chính chủ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này dù không có sự đồng ý của cá nhân đó khi có yêu cầu công khai từ cơ quan hành chính như tòa án, cảnh sát, lệnh pháp luật.

 

(8) Khi có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân

Liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi đang quản lý, khi có yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, tạm dừng sử dụng hoặc hủy bỏ từ bên cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ có biện pháp đối ứng cần thiết sau khi xác nhận đúng danh tính của bên cung cấp thông tin trừ những trường hợp sau đây.

(1) Trường hợp có nguy cơ làm tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc quyền lợi của chính chủ hoặc bên thứ ba.

(2) Trường hợp có nguy cơ cản trở đáng kể đến hoạt động hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty chúng tôi.
(3) Trường hợp vi phạm pháp luật khác

Liên hệ về thông tin cá nhân: TO Solutions Việt Nam
TEL: 028-3837-4625
Giờ làm việc Thứ 2 ~ thứ 6 8:00 ~ 17:00 (Trừ ngày lễ)

 

(9) Tuân thủ các quy định khác

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp Việt Nam và các quy phạm pháp luật khác liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.