MENU

Phương châm kinh doanh

Triết lý kinh doanh
Niềm vui của chúng tôi là mang đến những sản phẩm chất lượng trên cả sự mong đợi của khách hàng
 
Phương châm kinh doanh
Hoạt động kinh doanh gắn với ý thức và tinh thần trách nhiệm,  suy nghĩ đứng trên lập trường của khách hàng, lấy lợi ích của khách hàng làm giá trị cốt lõi.
Tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, thỏa thuận và các yêu cầu khác mà công ty chúng tôi cam kết.

Sản phẩm

Được phát triển từ hệ thống QITEC

    * Được đám mây hóa & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

    * Tiết kiệm vốn đầu tư, có thể sử dụng ngay

    * Không cần server, bao gồm biện pháp BCP.

    * Hỗ trợ toàn cầu

                

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Việt và tiếng Anh)

                                                                                                                                                          

         >> Đến trang giới thiệu chi tiết về FOODPROCS-Lite (tiếng Nhật)

                                                                                                                                                          

FOODPROCS-Lite