MENU

Thông tin chung

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH TO SOLUTIONS VIỆT NAM

Địa chỉ: lầu 9, 179 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật: MATSUDA YASUSHI

Giấy phép kinh doanh số: 411043002453

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ thông tin

Sản phẩm

 

Được phát triển từ hệ thống QITEC

 * Được đám mây hóa & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

 * Tiết kiệm vốn đầu tư, có thể sử dụng ngay

 * Không cần server, bao gồm biện pháp BCP.

 * Hỗ trợ toàn cầu

                    >> FOODPROCS-Lite to a special page